Köszöntjük!

Köszöntjük a magyarországi Isten Egyháza evangéliumi szabadegyház honlapján.

Isten Egyháza egy keresztény mozgalom, amely arra kívánja felhívni az emberek figyelmét, hogy Isten népébe beleszületik mindenki, aki elfogadva az Úr Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet, megtér.

Ezért érezzük egynek magunkat minden újjászületett hívő emberrel - bármely felekezetbe tartozzon is. Ezért nem valljuk, hogy mi lennénk egyedül az igazi keresztények, hanem Jézus - az egész világot átfogó - Egyháza egy részének tekintjük magunkat.

Az Isten Egyháza mozgalomhoz tartozó helyi gyülekezetekben nincsen tagfelvétel vagy tagnyilvántartás, mert hisszük, hogy minden újjászületett ember automatikusan Isten Anyaszentegyházához tartozik. Így a gyülekezeteinkbe tartozók nem felekezeti módon kapcsolódnak egybe, hanem azon közös felfogás alapján, hogy Isten már megteremtette minden újjászületett ember lelki egységét.

Nem viselünk más nevet sem, mint ezt, amit az első keresztények használtak Isten népe megnevezésére. Őrizkedünk attól is, hogy korlátot jelentő hitelvek felállításával elkülönítsük magunkat a többi kereszténytől.